Kişisel Verilen Korunması Formu

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNA AÇIK RIZA FORMU

 

Veri sorumlusu sıfatıyla PLUSTUR TURİZM İŞL. A.Ş ile paylaşmış olduğunuz ve işlediğimiz veya bundan böyle işleyeceğimiz kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir. Yasal düzenlemeler ve aydınlatma metnimizde yer alan esaslar çerçevesinde, kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca işlenmesine yönelik açık rızanızı aşağıdaki metinde yer aldığı üzere talep etmekteyiz.

 

“Ekte yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.

Bu doğrultuda PLUSTUR TURİZM İŞL. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uygun olarak bilgime sunulan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni çerçevesinde, mevzuattan, yönetim planımızdan ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin usulünce ifa edilmesi, güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi, sunulan hizmetlerden haberdar edilmesi ve faydalandırılması, aidatların tahsili amacıyla ad-soyad, TC. kimlik numarası, doğum tarihi ve yeri, cinsiyet, ev-iş-cep telefonu numaraları, e-posta adresi, ev adresi, çalıştığım kurum/unvan, imza, araç cins ve modeli, plaka numarası, kimlik fotokopisi, banka hesap ve kredi kartı ve mail order yolu ile yapılan tahsilat bilgilerinden oluşan kişisel verilerin, veri sorumlusu PLUSTUR TURİZM İŞL.A.Ş. ile bunun yetkilendireceği veri işleyen tarafından işlenmesine ve gerektiğinde üçüncü kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösteriyorum.”

Adı- Soyadı :

İmza :